Vyberte kategorii

Administrativa

Brigády pro důchodce

Brigády pro studenty

Cestovní ruch

Doprava a logistika

Finanční sektor

Chemie, potravinářství

Management

Obchod, marketing

Práce na doma

Práce na PC, IT, vývojáři

Právní služby

Řemeslné práce

Služby

Stavebnictví

Telekomunikace

Věda a vzdělání

Výrobní sektor

Zdravotnictví

Zemědělství

Informace

Vaše nároky

Jak inzerovat

Provozní podmínky

Reklama

Kontakty

Právo na vaší straně

 

Cítíte se být poškozeni zaměstnavatelem, obchodníkem, pojišťovnou, nemocnicí, státem nebo jinou společností?
Portál VašeNároky.cz Vám pomůže získat finanční odškodnění, aniž byste museli platit za právníky. Jak? Právníka jednoduše zaplatí za Vás. Jedinou odměnou je předem domluvená provize ze získaného odškodnění, která firmě náleží pouze v případě vyhraného sporu.

Zvolte si svou oblast odškodnění

Popis služby

Unikátní služba právní pomoci ZDARMA! Společnost VašeNároky.cz zajišťuje získání finančního odškodnění, na něž má občan nárok v případě, že byl poškozen jednáním obchodníků, institucí či státu. Komplexní služby, které pokrývají veškeré oblasti života, jsou zcela bez nákladů a zbytečné administrativy na straně klienta.

Podívejte se, jak tato služba funguje

Mohlo by vás zajímat

Práce přesčas či 12 hodinové směny

Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů a nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin týdně a 150 hodin v kalendářním roce. Ve výjimečných případech a z vážných provozních důvodů může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit práci přesčas i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami popřípadě i na dny pracovního klidu.
Zobrazit celý článek

Nevyplacení mzdy a cestovní náhrady

Zaměstnanec má za vykonanou práci nárok na mzdu. Mzda je splatná vždy po vykonání práce, a to nejpozději v následujícím měsíci. Zaměstnavatel je povinen při měsíčním vyúčtování mzdy vydat zaměstnanci doklad o jednotlivých složkách mzdy. Zaměstnanec má v případě pracovní cesty nárok na zaplacení stanovených náhrad. Jedná se o náhradu jízdních výdajů, nákladů za ubytování, stravného a případně nutných vedlejších výdajů.
Zobrazit celý článek

Nemoci z povolání

Nemoci z povolání jsou předpisy charakterizovány jako nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů. Podmínkou je, aby vznikly za podmínek, které jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.
Zobrazit celý článek

Minimální mzda

Minimální mzda je ta nejnižší možná mzda, kterou musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnavateli za práci. Minimální mzda má několik funkcí. Zaprvé se jedná o zajištění, aby zaměstnancovy příjmy neklesly pod určitou sociální hranici a aby byl občan motivovaný vyhledávat práci namísto přijímání sociálních dávek.
Zobrazit celý článek

Novela zákoníku práce

Od 1. 10. 2015 vstupuje v účinnost novela zákoníku práce, která přináší zejména posílení práv poškozených zaměstnanců. Jejím hlavním cílem je úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Novela obsahuje také jiné drobné úpravy. Hlavní změny shrnuje v odstavcích níže právník ze společnosti Vaše nároky.cz, která pomáhá poškozeným občanům získat finanční odškodnění u pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Zobrazit celý článek

Copyright © 2024 Bpráce.cz, vytvořil David Velcl - daweb.eu